Fins

Constitueixen els fins de l’Associació:

·Fomentar la participació ciutadana, prestant major atenció a joves i xiquets, promovent així el moviment associatiu.

·Oferir suport a joves amb ganes de realitzar qualsevol mena d’activitat, sempre que aquesta no entre en conflicte amb els nostres ideals.

·Transformar el nostre entorn per a fomentar una major justícia social.

·Reivindicar l’educació en els valors de la llibertat, la pau, el compromís social, el medi ambient, la justícia, i una major integració social de joves i xiquets.

·Afavorir la normalització de la llengua.

·Potenciar la consciència crítica.